AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 30.05.2022.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus Roheline koolTervist edendav lasteaed


!!! Lugupeetud lapsevanemad, kui te tahate saada rohkem info meie lasteaia elust, palun tutvuge vene keelse variandiga lasteaia kodulehel.

UUDISED
 
Lugupeetud  lapsevanemad

Lasteaed Naeratus kollektiivpuhkusel  alates 01.07 kuni 15.07.2022.

Seoses köögi töötajate puhkusega alates 01.06 kuni 12.08.2022.a meid toitlustab   OÜ Maritta
Lasteaed Naeratus võtab lapsi vanuses 1,6-3 aastat "Teremok" sõimerühma.  
Sõimerühma õpetajad on Olga Ševel ja Natalia Tokareva.

Olga on traditsioonilise õpetamiskäsitusega õpetaja, kes pöörab suurt tähelepanu kõne arendamisele läbi teatritundide.
Natalia on õpetaja, kes leiab lastega hea kontakti. Olles andekas inimene, äratab ta huvi loovuse vastu. Tema tundides loovad lapsed hämmastavaid meisterdusi, õpivad joonistama, kasutades erinevaid tehnikaid. Mänguliselt õnnestub tal õpetada lapsi korda hoidma.
Lasteaias pööratakse palju tähelepanu kohanemisele.

Septembrist hakkavad lapsed õppima riikliku programmi järgi (kõne arendamine, matemaatika, muusika- ja kehalise kasvatuse tunnid).

Lahtiste uste päev sõimerühma lapsevanematele, kelle lapsed on juba meie lasteaeda kutsutud 27.05 kell 10.00

Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest

Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse kohatasust lapsevanem alates teisest lapsest, kui tema kaks või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias.

Alates 23. septembrist 2021 saab vabastuse saamiseks esitada lapsevanem taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberkandjal, digitaalselt allkirjastatud lasteaia direktorile.


Lapsevanem, kes taotluse esitab, peab Eesti rahvastikuregistri andmetel elama lastega Tallinna linnas samal aadressil. Vanema osa vabastuse saab taotleda, kui lapsevanemal on nende laste osas kehtiv hooldusõigus.

Tallinna linna koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotluse saab esitada kui vanem ja lapsed vastavad määruse vabastamise tingimustele:

- taotluse esitaja elukoht on registreeritud lastega Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia/ munitsipaallasteaedade nimekirjas.
- Taotluse esitamisel valib vanem lapse/d, kellele kohatasu vabastus määratakse. Kui pere teine laps on mängu-ja arendustoa ringi nimekirjas, siis selle lapse osas vanema osa vabastust ei saa rakendada, sest vanemad maksavad lepingu alusel ringitasu, kuid vanem saab taotleda vabastust teisele lapsele, kes on tavarühma nimekirjas.

Vanemad, kes esitavad taotluse septembrikuu jooksul, vabastatakse vanema osa maksmisest tagasiulatuvalt alates 1. septembrist. Kui taotlus esitatakse järgnevatel kuudel, siis vabastatakse vanem vanema osa maksmisest taotluse esitamise kuust.

Vanema osa maksmisest vabastus rakendatakse tähtajaliselt õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) või lasteaiast lahkumise kuupäevani.

Lasteaia vahetamisel esitab vanem uue taotluse vanema osa maksmisest vabastamiseks.

Kui vanema, kes taotluse esitas ja/või lapse elukoht, kellele on määratud soodustus, ei ole Tallinn, siis vanema osa maksmise soodustus lõpetatakse.


___________________________________


Uudised kooroonaviirusest Terviseametist 

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

___________________________________

Projekt "Imelised aastad" 

Lasteaed Naeratus koostöös Tallinna Haridusameti ja TAI'ga (Tervise Arengu Instituut) pakub sel aastal Põhja-Tallinna lapsevanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis "Imelised aastad".

Programmi koolitustel õpitakse, kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last julgustada ja tunnustada, kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema, kuidas arendada last mängu abil, kuidas lahendada konflikte ning kuidas toime tulla stressiga. 

____________________________________

Projekt "Eestikeelsed õpetajad lasteaeda"

Alates 2020 aastast selles projektis osalevates rühmades eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös rühmaõpetajatega. Hommikuses vahetuses töötavad üheaegselt 2 õpetajat: üks suhtleb ja viib õppetegevust vene keeles, teine eesti keeles. Eestikeelne rühmaõpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi, õues viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine).