AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 05.04.2021.a. 

  
Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus Roheline koolTervist edendav lasteaed


!!! Lugupeetud lapsevanemad, kui te tahate saada rohkem info meie lasteaia elust, palun tutvuge vene keelse variandiga lasteaia kodulehel.

UUDISED
 
Lgp. lapsevanem
COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Alates 11. märts 2021 hakkavad kehtima uued piirangud. 
Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda.
Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad jätkuvalt kasutada lasteaiateenust. Kõik lasteaiad on avatud.

Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.

NB! Kollektiivpuhkus lasteaias on alates 01.07.2021 kuni 16.07.2021.

Uudised kooroonaviirusest Terviseametist 

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad Terviseameti kodulehel.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231


Projekt "Imelised aastad" 

Lasteaed Naeratus koostöös Tallinna Haridusameti ja TAI'ga (Tervise Arengu Instituut) pakub sel aastal Põhja-Tallinna lapsevanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis "Imelised aastad".

Programmi koolitustel õpitakse, kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last julgustada ja tunnustada, kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema, kuidas arendada last mängu abil, kuidas lahendada konflikte ning kuidas toime tulla stressiga. 


Projekt "Eestikeelsed õpetajad lasteaeda"

Alates 2020 aastast selles projektis osalevates rühmades eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös rühmaõpetajatega. Hommikuses vahetuses töötavad üheaegselt 2 õpetajat: üks suhtleb ja viib õppetegevust vene keeles, teine eesti keeles. Eestikeelne rühmaõpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi, õues viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine).

EESTI KEELE ÕPPE TOETAMISE PROJEKT

Meie osalemine projektis on lõppenud. Tänu positiivsele kogemusele ja heale tulemusele eesti keele tunnid  3-aastastel ja vanematel lastel nüüd hakkavad toimuma 3 korda nädalas.
Meie lasteaia kombeks on mitte ainult eesti keele õpetamine vaid ka tutvumine eesti kultuuriga ning kommetega. Kogenud õpetaja saatel lapsed külastavad nukuteatri etendusi ja vabaõhumuseuumi tunde. Viiakse läbi  eestikeelseid üüritusi lasteaedadega ning koolidega.