AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 14.08.2018.a. 

Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus


1.SEPTEMBRIL. TARKUSEPÄEV.

3.septembril alustame õppeaastat mängupeoga lasteaia õuealal.

Mängime, laulame ja tantsime ning üritus lõpeb tervisliku üllatusampsuga.

Hed algavat lasteaia aastat kõigile!

EESTI 100-PÕHJA-TALLINNA LASTEAEDADES!

Mängulised üritused lõimitud Alusharidus 100 ja Eesti 100 sarja raames

https://www.facebook.com/groups/148337582476076

EESTI KEELE ÕPPE TOETAMISE PROJEKT 

Lugupeetud lapsevanemad! Lasteaed Naeratus alates oktoober 2017.a osaleb Tallinna Haridusameti poolt korraldatud eesti keele õppe toetamise projektis, mis annab võimalust rühmades "Kapitoshka" ja "Drakoshka" suurendada eesti keele tundide arvu kuni 3 korda nädalas.
Liisaks rühmades toimib üks kord nädalas mänguring "Õpime mängides", kus lapsed saavad võimalust praktikas korrutada ja kinnitada oma eesti keele tundides õpitud teadmised.
Eesti rahva kultuuriga meie lapsed tutvuvad toimuvates muusikatundides.
  

   
TALLINN LIHTSUSTAS ÕDEDE-VANDADE PANEKUT SAMASSE LASTEAEDA

Tallinnas muutus lasteaiakohta taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda-muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka kohta taotlemise korda.

Ühe pere lapsed samasse lasteaeda

Tallinna Linnavalitsuse 12.aprill 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda ( p.7 lg1) lausega "Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba kohta olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses"

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda kohta pere teisele lapsele siis, kui

1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse kohta saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.

Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
Info allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/


LASTEAIAS TOIDUKULU KATMINE PIIRMÄÄR

Lugupeetud lapsevanemad! Tallinna linn kehtestas alates 1.septembrist 2017 koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2,00 eurot päevas. 

Tallinna Linnavalitsuse määrus 20.september 2017 nr 2.