AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 21.08.2017.a. 

Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus


UUDIS!

 
TALLINN LIHTSUSTAS ÕDEDE-VANDADE PANEKUT SAMASSE LASTEAEDA

Tallinnas muutus lasteaiakohta taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda-muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka kohta taotlemise korda.

Ühe pere lapsed samasse lasteaeda

Tallinna Linnavalitsuse 12.aprill 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda ( p.7 lg1) lausega "Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba kohta olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses"

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda kohta pere teisele lapsele siis, kui

1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse kohta saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.

Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
Info allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAT!  UUDIS!

Lasteaed Pääsupesa sai toetust projekti "Õpime igal pool" elluviimiseks Sihtasutuselt Innove "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus" raames.

Projekti toetas SA Innove tegevuse "Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" raames ja tegevuse "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" elluviimiseks.

Projekti eesmärk on tihe koolimeeskondade koostöö ja ühine õppimine, kus ühise õppimise kultuur saab osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist. Organisatsioonides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid ja kohalike kogukondade teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurem.

Projekti käigus toimus õppevisiit Virumaa lasteaedadesse, sisekoolitus, koolitus-seminar ja ühise õppimise käigus omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine igapäevatöös. Projekti viidi ellu 27.02.2017 kuni 30.06.2017. Projekti käigus loodud materjalide jagamiseks loodi ühine veebiruum, kus kajastati projekti käiku ja tulemusi. https://tinyurl.com/projekt-opime

Projektis osalevad: Lasteaed Pääsupesa, Lasteaed Naeratus, Lasteaed Päikene, Sitsi Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Rakvere Rohuaia Lasteaed, Rakvere Triinu Lasteaed, Vaivara Lasteaed, Sinimäe Kool, Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet.