AVALEHEKÜLG


Lasteaia Naeratuse koduleht on viimati uuendatud 17.11.2017.a. 

Kiusamisest vaba lasteaed Keelekümblus


 

  
TALLINN LIHTSUSTAS ÕDEDE-VANDADE PANEKUT SAMASSE LASTEAEDA

Tallinnas muutus lasteaiakohta taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda-muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka kohta taotlemise korda.

Ühe pere lapsed samasse lasteaeda

Tallinna Linnavalitsuse 12.aprill 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda ( p.7 lg1) lausega "Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba kohta olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses"

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda kohta pere teisele lapsele siis, kui

1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse kohta saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.

Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
Info allikas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/


UUDIS! 

Lugupeetud lapsevanemad! Tallinna linn kehtestas alates 1.septembrist 2017 koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2,00 eurot päevas. 

Tallinna Linnavalitsuse määrus 20.september 2017 nr 29